Polisy emerytalne i ich własności, wady oraz wartości

Wszelki z nas powinien zadbać o swoją emeryturę. Aby godnie egzystować na emeryturze już dziś musimy pomyśleć o oszczędzaniu w ramach trzeciego dobrowolnego filaru. Jest obecnie ewentualność ufundowania polisy, która integruje ze sobą odkładanie na emeryturę i cele profilaktyczne. Polisy te są bardzo słuszną inwestycja, dla osób, które nastawiają się na długoterminowe oszczędzanie. Sporo instytucji finansowych prowadzi tak zwany trzeci filar, innymi słowy osobiste polisy. Do w największym stopniu słynnych przywierają zabezpieczenie na żywot i fundusze inwestycyjne. Wpłacane finanse na polisę indywidualną, część ich stanowi zrzutkę na ubezpieczenie na żywot, pozostałe środki gromadzone są na osobistym koncie każdego właściciela polisy. Środki te wkładane są w jednostki kapitałów inwestycyjnych. Pierwsze polisy emerytalne pochłaniały dużą część na ubezpieczenie na życie, z czym wiązały się wysokie koszty, obecnie polisy gwarantują w stu procentach inwestowania wpłacanej składki. Zabezpieczenie interesanta jest w stanie objąć teraz zaledwie do kilku tysięcy.

Emerytury ich warianty i możności

Wszelcy uprawnieni do emerytury wiedzą, że od 1 stycznia 2013 roku w żywot wkroczyły nowe reguły przechodzenia na emeryturę. Stopniowo rząd będzie zwiększał wiek emerytalny do chwili zrównania go. Wiek emerytalny tak dla pań jak i mężczyzn będzie taki sam 67 lat. W wszelkim roku będzie podwyższony o trzy miesiące to oznacza, co cztery miesiące o jeden miesiąc. Początkowe zmiany dotyczą mężczyzn którzy urodzili się w 1948 roku oraz osiągnąli 65 lat w 2013 roku, z kolei kobiety które to urodzone są w 1953 roku a ukończą 60 lat w 2013 roku. Emerytura ta określona śladową oraz naliczona zostanie na podstawie częściowego z 50 % kapitału podstawowego oraz ma być pobierane przez kobiety, które osiągnęły 62 lata, a mężczyźni 65 lat aż do okresu osiągnięcia przez nich 67 lat.

2

Po osiągnięciu wieku emerytalnego, zostanie naliczona cała emerytura, jaka zostanie obliczona na podstawie pełnego kapitału pomniejszonego o bieżące wypłaty spieniężone przez ZUS w formie ułamkowej. Śladowe emerytury będą mogli brać mężczyźni już w 2013 roku, z kolei kobiety w 2020 roku, w takim razie wiek emerytalne kobiet przeciągnie się do 62 lat.