Czym jest samowolka w budownictwie

Samowola budowlana nie pozostała sprecyzowana, jako pojęcie w ustawie Prawo Budowlane. Jest to poważne przeoczenie, jednakże wszyscy wiedzą, czym taka samowolka jest – niezgodnym z prawem postawieniem domu, jego przebudową, modernizacją, rozszerzonym konserwatorstwem. Należność legalizacyjna może wynosić nawet 50 procent kosztów postawienia domu – oczywiście mówimy o okoliczności, gdy budynek jest stawiany bez pozwolenia.

samowolka budowlana

Dopełnienie obowiązków opisanych w Prawie Budowlanym jest obligatoryjne. Nieraz samowola jest urzeczywistniana w trakcie użytkowania domu, – kiedy lokatorzy wybudują ganek, taras lub całe kondygnacje, nie pytając nikogo o zgodę na takie działanie. Pozwolenia udziela się na budowę, przekształcenie, rozbudowę a także nadbudowę. Jeśli właściwa instytucja nie udzieli pozwolenia, wówczas inwestor nie może postawić żadnego obiektu. Inwestorzy czasem łamią prawo nieświadomie, jednakże nie zwalnia to ich od ponoszenia konsekwencji.