BHP w pracy

Temat popularnego BHP, czyli Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest znany od wielu lat. Mimo tego, iż szkolenia bhp rozpoczynają się regularnie, nadal dochodzi do wypadków w pracy. W niektórych zawodach ryzyko wypadkowe jest większe, w innych niewielkie. Tak było cały czas i mimo najszczerszych chęci pracodawców, jest w takim przypadku nie do uniknięcia. Jednak, by być w zgodzie z prawem i mieć spokojne sumienie, każdy pracodawca ma zadanie poddać odpowiedniemu szkoleniu swoich pracowników. Podczas szkoleń z zakresu BHP wykładowcy pokazują dużo cennego materiału. Mowa jest przede wszystkim o:

  • genezach wypadków
  • o działaniu, gdy tego rodzaju wypadek obecnie się zdarzy
  • o sposobach unikania wypadków na niepewnych stanowiskach pracy
  • o przeciwdziałaniu wypadkom
  • przesyłana jest też pouczenie bezpieczeństwa pożarowego

Najskuteczniejsze metody szkolenia w mieście Katowice

Bardzo nietypową metodą są szkolenia on-line. Ich główne atuty, to korzystniejsza cena, a także dostępność dla znacznie większej liczby słuchaczy. Weźmy tytułem przykładu choćby Chorzów oraz Katowice. Teoretycznie miasta znajdują się blisko siebie. Jednak jeśli firma miałaby swoje oddziały w takich dwóch miastach, nie dałoby się przeszkolić jej pracowników za jednym razem. Przy nowoczesnym szkoleniu w sieci pracodawca ustala czas szkolenia, zbiera własnych pracowników przykładowo w salach konferencyjnych o jednej, umówionej z wykładowcą godzinie. Pozostają włączone laptopy z dostępem do łącza internetowego i wykładowca rozpoczyna wykład. W tego typu przypadku można przeszkolić kilkaset osób zarazem i to w dwóch przeróżnych oddziałach.

Wspaniałe!

Wykładowca zaczyna jeden wykład nie wychodząc ze swojego gabinetu, a nie kilka wykładów w kilku miejscach. Dzięki temu firma zapewniająca usługi szkoleniowe jest w stanie zagwarantować ewidentnie atrakcyjniejszą stawkę i lepsze terminy szkoleń. To samo dotyczy osób nowo zatrudnionych. Osoba szkoląca nie musi dojeżdżać za każdym razem, gdy pracodawca zatrudni nowego pracownika. Nowy pracownik siada przed komputerem, przesłuchuje wykładu, ma możliwość zadawać pytania, gdy jest coś dla niego niezbyt dobre. Jest to cudowne narzędzie, które pomoże pracodawcom zmniejszyć koszty szkoleń BHP. Zdecydowanie trzeba sobie na tego rodzaju formę współpracy zgodzić się.

Informacja na: szkolenia bhp on-line – na stronie http://best-bhp.pl